Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Sprogvurderinger

Sprogvurdering i Syddjurs kommune

Sproget er et vigtigt kommunikationsmiddel i forhold til barnets kontakt med omverdenen og har samtidig stor betydning for barnets personlige og sociale udvikling. Begrænsede talesproglige kompetencer kan påvirke barnets evne til at udtrykke sig eller kommunikere med andre børn og indgå i fællesskaber. Endvidere viser forskning, at sproglige vanskeligheder kan begrænse barnets forudsætninger for gode læsefærdigheder og videre uddannelses- og livsmuligheder senere i livet. En tidlig målrettet indsats i dagtilbud, hvor barnets sproglige kompetencer styrkes har derfor afgørende betydning for barnets sprogtilegnelse, læsetilegnelse og generel læring i skolen. (Børne- og Socialministeriet 2017).
I Syddjurs Kommune laves sprogvurdering for alle børn ved 3- og 5-års alderen.